A gépjárműmotorok mai műszaki színvonala pár évtizeddel ezelőtt még elképzelhetetlen volt. Nagyobb terhelés és kedvezőtlenebb üzemeltetési körülmények ellenére teljesítményük, megbízhatóságuk és élettartamuk megsokszorozódott. Az elért eredmények a motorolaj adalékoknak köszönhetők.

A MOLIBDÉN-DISZULFID IS KENŐANYAG

Ma már hihetetlennek tűnik az 50-es években készült gépkocsik 2500 km-es motorolajcsere periódusideje. Akkoriban egy-egy gépkocsival átlagosan három motorot is elkoptattak. A jelenlegi, sokkal mostohább üzemeltetési körülmények között ez a szám kettőre csökkent. Így az egykori középosztálybeli autók teljesítményét elérték a kisautók. A motorolajat ma a korábbiaknál sokkal ritkábban kell cserélni.

OLAJOK ÉS ADALÉK

A korszerű motorkonstrukciók nagy teljesítményű kenőanyagok nélkül elképzelhetetlenek lennének. A minőségjavításhoz különböző adalékokat használnak, melyek mintegy 15%-nyi részarányukkal fontos szerepet töltenek be. Nem engedik, hogy a hideg olaj sűrűbb, a meleg pedig hígfolyósabb legyen. Így azokat egész évben lehet használni. Az adalékok csökkentik az öregedési folyamatot, a forró motoralkatrészeket tisztán tartják, az összegyűlő szilárd idegen anyagokat nem engedik lerakódni, lebegésben tartják. A kiegészítők megakadályozzák az olaj kémhatásának megváltozását. A hőmérséklet-tűrőképességet 90 °C-ról akár 130 °C-ra növelik. A motor hőelvezető felületei az elmúlt évtizedekben változatlan méretűek maradtak és az olaj feltöltési mennyisége sem növekedett. A motorolaj a kenésen kívül a hűtésből is jelentős részt vállal. A gépjárműmotorok bizonyos kedvezőtlen üzemviszonyait a korszerű motorolajok sem tudják kompenzálni. A motor elindításakor és leállításakor megszakad a kenőanyag film. Ekkor az elmozduló dugattyú és gyűrűi közvetlenül a hengerpersellyel érintkeznek.

Az alsó és felső holtponton a mozgásirány megváltozásakor a dugattyú kenése nem kielégítő. Hasonló jelenséggel találkozunk a himbáknál és az emelőtőkéknél is. Az ilyen úgynevezett vegyes súrlódás esetén az olajfilm megszakad és fém a fémen mozdul el, ezért fokozódik a kopás. Ma már nyílt titok, hogy a molibdén-diszulfid (MoS2) megakadályozza a tapadást és a kopást. A könnyebb futás miatt takarékosabb lesz a tüzelőanyag- és a kenőanyag felhasználás. Ritkábban fordul elő meghibásodás, hosszabb lesz a motor élettartama.

A molibdén-diszulfid (MoS2)

A molibdén-diszulfidot – mely a természetben előforduló ásványi anyag a bányászok már a XVIII. Században ismerték. Porrá őrölve, vízzel vagy petróleummal keverve a bányacsilléknél kiváló kenőanyagnak bizonyult.

A feledésbe merült MoS2-ot a századforduló idején az Egyesült Államokban ismét felfedezték. Az igazi értékét azonban a második világháború alatt ismerték fel, de titokban tartották. Polgári alkalmazását csak később engedélyezték.

A SZUPER TALÁLMÁNY

A korszerű feltárási módszerek és a finom őrlés tette lehetővé, hogy a molibdén-diszulfidot 99%-os tisztasággal alkalmazzák. A kenőanyag vékony rétege szilárdan megtapad a fém felületeken, a köztes rész elemi lemezkéi azonban szinte súrlódásmentesen könnyedén elmozdulnak egymáson.
Feltűnően kedvező kenőképessége szerkezetére vezethető vissza. A molibdén atomokból álló rétegeket két oldalról szendvicsszerűen kén atomok fogják közre. Hosszirányban az így kialakult hármas rétegek között találhatók molibdén nélküli, csak kén atomokból álló részek is. Ezeket az adhéziós erő tartja össze, ezért hasadnak és egymáshoz képest könnyen elmozdulnak. A molibdén-diszulfidot, mely termikusan és kémiailag stabil, a LIQUI MOLY termékei tartalmazzák.

Gyakorlati alkalmazás

Az MoS2 kémiailag semleges, így nem befolyásolja az olaj alaptulajdonságait. A 0,002 mm-nyi MoS2-lemezkék minden kenendő helyre eljutnak. A kialakult kenőfilm réteg úgy a termikus, mint a tartós dinamikus terheléseknek stabilan ellenáll. A finom felületi meg- munkálással elkészített alkatrészek felületérõl – elektronmikroszkóppal ké- szített képen jól látható, hogy annak hegyeit és völgyeit jól kiegyenlíti. A súrlódás miatt kevesebb hő fejlődik. Kiváló szükségfutási tulajdonságával csökkenti a kopást, ha a kenőolajellátás kis időre kimarad. A kialakult molibdén-diszulfid réteg miatt a vegyes súrlódás esetén nem fém a fémen fog elmozdulni. A MoS2 hatására csökken a motor belsõ súrlódása, az üzemeltetése takarékosabb lesz, élettartama pedig megnő. Véd a korrózió ellen is, mert a MoS2 – réteg hosszabb állásidő alatt a felületen maradva megakadályozza az oxidációt.

Országúti mérések atomabszorpciós spektrumelemzéssel

Megmérték a kopadékok koncentrációját is a motorolajban. A motor mûködése közben a lekopott parányi részecskéket a motorolaj magával viszi, melyek az olajteknõben rakódnak le. A 3000 km-enként vett olajmintában az acél-, rész- és ólomrészecskék mennyiségét a legérzékenyebb atomabszorpciós spektrumelemzéssel állapították meg. Az eredmények azt igazolták, hogy a molibdén-diszulfid alkal-mazása esetén több mint 50%-kal ki-sebb az elhasználódás. A mûszaki élettartamgörbe nem lineáris, ezért az 50%-os kopáscsökkentés megduplázza, a 67%-os pedig megháromszorozza.

Vizsgálati eredmények

A molibdén-diszulfid hatását folyamatosan vizsgálják. 1974-ben az ADAC (németországi Autóklub) végzett felmérést a német piacon kapható olajadalékokról. Elemezték a viszkozitási jellemzőiket, a nyírási stabilitásukat, a tisztító képességüket, valamint a motorolaj és tüzelőanyag felhasználását is. A méréseket kiértékelve a legjobb eredményt a LIQUI MOLY érte el. Az előnyeivel szemben semmilyen hátrányos tulajdonságot nem tártak fel a vizsgálatok. Az adalékolt olajjal kent csapágy 15.000 N terhelésnél szorult meg. A MoS2 alkalmazása esetén azonban ez nem következett be.

Szükségfutási tulajdonságok

A mérések során beigazolódott, hogy az olajadalékok különösen akkor hatásosak, ha a motor rövid ideig nem kap olajat. Ez a jelenség pedig minden hidegindításnál előfordul. Az olaj additív alkalmazása esetén az olajfogyasztás 20-30%-kal, a tüzelőanyag-fogyasztás pedig 5%-kal csökkent.

Lerakódik-e a molibdén-diszulfid?

A műhelyekben gyakran hallani olyan megjegyzést, hogy a MoS2 eltömi az olajcsatornákat, az olajszűrőt, vagy lerakódik a szelepeknél. Bizonyítékként egy olyan fekete pasztát mutatnak, melyet a motor valamely alkatrészéről kaparnak le. Az olajkoksz és az olajiszap mindig fekete. Ez a szín azonban nem minden esetben jelent MoS2-ot. Az olajiszapot alapos vizsgálatnak alávetve megállapítható, hogy csak nyomokban tartalmaz molibdén-diszulfidot. A MoS2 részecskék átlagos mérete ugyanis 0,002 mm, az olajszűrő pórusai pedig 0,15 mm-esek. Nagyságrendben úgy aránylanak egymáshoz, mint egy focilabda a kapuhoz. Ezek a parányi MoS2 részecskék lebegnek az olajban, melyeket gyors forgású centrifugával sem lehet abból eltávolítani. Nincs káros hatása a katalizátorra, a lambaszondára és a környezetre sem. Számos laboratóriumi és országúti vizsgálat is bizonyítja ezeket a tényeket. Az utóbbi évtized kenéstechnikáját forradalmi módon megváltoztatta és javította a molibdén-diszulfid alkalmazása.

Motorfékpadi mérések rádióizotópos kiértékeléssel

A vizsgálandó kopó alkatrészeket radioaktív besugárzás után szerelték a motorba. A sugárzás mértékét a hengertömbön kívül elhelyezett érzékeny számláló csövekkel mérték. Minél intenzívebb az alkatrészek kopása, annál nagyobb mértékben csökken a radioaktivitás, mert a kopadékok az érzékelőktől távolabb rakódnak le. Az óránként mért értékek különbsége a kopással arányos. A különböző motorok dugattyúgyûrûivel, emelőtőkéivel, illetve csapágyaival végzett vizsgálatok azonos eredményeket mutattak. A molibdén-diszulfid, mint olajadalék átlagosan 50%-kal csökkentette a kopást.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT OLVASHAT LQUI MOLY TERMÉKEINKRŐL, MELY SZINTÉN AZ MOS2 TECHNOLÓGIÁN ALAPUL

liqui moly szerviz

Siófoki szervizünkben saját gépjárművén is tesztelheti a Liqui Moly termékek minőségét. Műhelyünkben kizárólag Liqui Moly termékekkel dolgozunk, és kimagasló szakértelemmel állunk rendelkezésére.

liqui moly webshop

Oldalunkon ismertetett termékeink bármelyikét meg is vásárolhatja tőlünk webáruházunkban.

kapcsolat

Hívjon bennünket

(84) 519-219

(30) 351-7877